همایش ملی فقه هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
فقه هنر
فقه هنر

برنامه مراسم ۸:۴۵ تا ۹ صبح: قرآن و سرود ملّی ۹ تا ۹:۱۰ : خوشامدگویی حجت الاسلام و المسلمین واعظی (رئیس دفتر تبلیغات) ۹:۱۰ تا ۹:۲۵ : خوشامدگویی و ارائه گزارش حجت الاسلام و المسلمین نواب (رئیس مدرسه اسلامی هنر) ۹:۲۵ تا ۹:۴۵ : پخش پیام اختصاصی مقام معظم رهبری برای همایش فقه هنر در دیدار خصو ...

برنامه مراسم

۸:۴۵ تا ۹ صبح: قرآن و سرود ملّی

۹ تا ۹:۱۰ : خوشامدگویی حجت الاسلام و المسلمین واعظی (رئیس دفتر تبلیغات)

۹:۱۰ تا ۹:۲۵ : خوشامدگویی و ارائه گزارش حجت الاسلام و المسلمین نواب (رئیس مدرسه اسلامی هنر)

۹:۲۵ تا ۹:۴۵ : پخش پیام اختصاصی مقام معظم رهبری برای همایش فقه هنر در دیدار خصوصی با دست اندرکاران همایش.

۹:۴۵ تا ۱۰:۱۰ : سخنرانی حضرت استاد علی اکبر صادقی رشاد

۱۰:۱۵ تا ۱۰:۴۰ : سخنرانی حضرت استاد محمدجواد فاضل لنکرانی (با موضوع: موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر)

۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۵ : سخنرانی حضرت استاد ابوالقاسم علیدوست (با موضوع: حکم اوّلیه فعل هنری و بررسی احکام عارضی آن) 

۱۱:۱۵ تا ۱۱:۲۵ : پخش تیزر همایش

۱۱:۳۰ تا ۱۱:۴۵ : ارائه مقاله برگزیده توسّط استاد سیدضیاء مرتضوی

۱۱:۴۵ تا  ۱۲ : ارائه مقاله برگزیده توسّط دکتر محمود حکمت نیا

۱۲:۱۵ تا ۱۴ : نماز و ناهار

۱۴ تا ۱۴:۱۵ : سخنرانی حجت الاسلام شاهمرادی (دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور)

۱۴:۱۵ تا ۱۴:۳۵ : ارائه مقاله برگزیده توسّط استاد محمد قائینی

۱۴:۴۰ تا ۱۵:۱۰ : ارائه مقاله برگزیده توسّط استاد فخار طوسی

۱۵:۱۵ تا ۱۵:۳۵ : ارائه مقاله برگزیده توسّط استاد سیف الله صرامی

۱۵:۴۰ تا ۱۶: ارائه مقاله برگزیده توسّط دکتر محمد هادی مفتّح

۱۶: قرائت بیانیه همایش درباره جمع بندی محتوا و افق های پیش رو

1394/10/22 ساعت 21:34
کد 64
لینک خبر
بازخورد