همایش ملی فقه هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
عقد تفاهم نامه همایش فقه هنر با پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
عقد تفاهم نامه همایش فقه هنر با پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و همایش ملّی فقه هنر، جهت نمایه سازی مقالات برگزیده همایش در پایگاه معتبر SID، تفاهم نامه امضاء کردند. بر اساس این تفاهم نامه، مقالات منتخب همایش فقه هنر در پایگاه معتبر و قدرتمند SID نمایه خواهد شد و امکان صدور گواهینامه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی برای نویس ...

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و همایش ملّی فقه هنر، جهت نمایه سازی مقالات برگزیده همایش در پایگاه معتبر SID، تفاهم نامه امضاء کردند.
 
بر اساس این تفاهم نامه، مقالات منتخب همایش فقه هنر در پایگاه معتبر و قدرتمند SID نمایه خواهد شد و امکان صدور گواهینامه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی برای نویسندگان مقالات نیز فراهم می گردد.

1394/9/1 ساعت 19:56
کد 61
لینک خبر
بازخورد